Zamki Szkocji- Balvaird

Zamek Balvaird znajduje się w centralnej Szkocji, w pobliżu miasta Abernethy. Został zbudowany w XVI wieku jako rezydencja dla Sir Andrew Murraya, który był bliskim przyjacielem królowej Marii I Stuart.
Zamki Szkocji- Balvaird

Zamek Balvaird, znajdujący się w centralnej Szkocji w pobliżu miasta Abernethy, jest doskonałym przykładem typowej szkockiej wieży mieszkalnej z XVI wieku. Zamek został zbudowany około 1500 roku przez Sir Andrew Murraya, który był związany z wpływową szkocką rodziną Murrayów. Sir Andrew był bliskim przyjacielem królowej Marii I Stuart, co dodaje znaczenia historycznego temu miejscu.

Historia

Budowa zamku Balvaird rozpoczęła się na początku XVI wieku, kiedy Sir Andrew Murray przejął majątek po swojej matce, która była dziedziczką rodziny Barclay. Zamek służył jako rezydencja rodzinna Murrayów przez kilka pokoleń.

W 1567 roku Sir Andrew Murray był jednym z sygnatariuszy listu do papieża, w którym szkocka szlachta poprosiła o poparcie dla Marii I Stuart w czasie jej konfliktu z protestanckimi lordami. Jego lojalność wobec królowej Marii I Stuart wzmocniła pozycję rodu Murrayów w szkockiej polityce.

W XVII wieku, zamek przeszedł w ręce rodu Oliphantów przez małżeństwo. Pomimo zmiany właścicieli, Balvaird pozostał ważnym punktem w lokalnym krajobrazie, aż do XVIII wieku, kiedy to zaczął tracić na znaczeniu jako rezydencja i został stopniowo opuszczony.

Ciekawostki

  1. Architektura: Zamek Balvaird jest typowym przykładem szkockiej wieży mieszkalnej, która łączy funkcje mieszkalne i obronne. Wysoka, prostokątna wieża główna posiadała grube mury, małe okna oraz wewnętrzne schody spiralne, co utrudniało zdobycie zamku przez potencjalnych napastników.
  2. Lokalne Legendy: Wokół zamku krążą liczne legendy. Jedna z nich mówi o duchu młodej kobiety, która miała zginąć tragicznie w zamku. Do dzisiaj niektórzy twierdzą, że jej zjawa pojawia się na zamkowych korytarzach.
  3. Ochrona Przyrody: Tereny wokół zamku Balvaird są cenne nie tylko ze względu na historyczne znaczenie, ale także z punktu widzenia przyrodniczego. Otaczające zamek lasy i łąki są domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, w tym rzadkich ptaków.
  4. Restauracja i Konserwacja: W XX wieku zamek Balvaird został poddany pracom konserwatorskim, mającym na celu zabezpieczenie jego struktury przed dalszym niszczeniem. Dziś zamek jest zarządzany przez organizację Historic Environment Scotland i jest otwarty dla zwiedzających w wybrane dni.

Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle
Balvaird Castle