Autor

Blog Fotograficzny

Fotografia to moja pasja i hobby od wielu lat. Kiedy zacząłem interesować się fotografią, pierwszym aparatem, którym miałem okazję pracować, był Smiena. Z biegiem czasu przesiadłem się na Zenita, który uważany jest za bardzo solidny aparat. To wtedy zacząłem robić swoje pierwsze zdjęcia, które przede wszystkim koncentrowały się na otaczającym mnie świecie. Wychodziłem z psem na spacer i fotografowałem to, co zwróciło moją uwagę. Nie zawsze były to piękne widoki, ale każde zdjęcie było dla mnie wyjątkowe.

Kiedy zacząłem zastanawiać się nad bardziej zaawansowanym sprzętem, natknąłem się na Minoltę 500 si i Nikon F65. Były to moje ostatnie aparaty analogowe, a od tamtej pory przeszedłem na aparaty cyfrowe. Przez lata korzystałem z różnych aparatów, m.in. Fuji 5000 si, ale w końcu pozostałem przy marce Nikon, której aparaty uważam za bardzo dobre.

Moim pierwszym cyfrowym aparatem był Nikon D50. Byłem zadowolony z jego funkcjonalności i jakości zdjęć, ale po pewnym czasie zmieniłem go na Nikon D300s. Pracowałem na nim przez długi czas, ale ostatecznie nadszedł czas na przesiadkę na aparat z pełną klatką. Obecnie fotografuję aparatem Nikon D610.

Na moim blogu znajdziesz zdjęcia wykonane różnymi aparatami, w tym również zdjęcia zrobione telefonem komórkowym. Właściwie to obecnie zdjęcia dodawane na bloga są wykonane telefonem komórkowym.Wygoda posiadania aparatu w kieszeni wygrywa z plecakiem wupełnionym sprzętem fotograficznym.Lubię eksperymentować z różnymi rodzajami sprzętu, aby uzyskać różne efekty. Na mojej stronie internetowej znajdziesz przede wszystkim zdjęcia szkockich krajobrazów. Jestem zafascynowany pięknem tego kraju i uwielbiam fotografować jego niesamowite krajobrazy. Oczywiście, znajdziesz tam także trochę zdjęć z Polski oraz z Chorwacji.

Jednym z moich celów jest zwiedzenie jak największej liczby szkockich zamków. Szkocja to kraj, w którym zamki są bardzo popularnym motywem, a ich architektura i historia są niesamowicie fascynujące. Staram się odwiedzać różne zamki i robić zdjęcia, aby pokazać ich piękno na mojej stronie internetowej.

Fotografia jest dla mnie sposobem na relaks i oderwanie się od codzienności. Często wychodzę na długi spacer z aparatem, szukając inspiracji do robienia zdjęć. Fotografia pozwala mi uchwycić piękno otaczającego mnie świata i zatrzymać te chwile.

English

Photography has been my passion and hobby for many years. When I first became interested in photography, the Smena camera was the first one I had the opportunity to work with. Over time, I transitioned to the Zenit, which is considered a very reliable camera. It was then that I started taking my first photos, primarily focusing on the world around me. I would take my dog for walks and capture whatever caught my attention. Not all of the scenes were breathtaking, but each photo was special to me.

As I began to consider more advanced equipment, I came across the Minolta 500 si and Nikon F65. These were my last analog cameras, and since then, I have moved on to digital cameras. Throughout the years, I have used various cameras, including the Fuji 5000 si, but eventually settled on the Nikon brand, which I consider to be of high quality.

My first digital camera was the Nikon D50. I was satisfied with its functionality and the quality of the photos it produced, but after some time, I upgraded to the Nikon D300s. I worked with it for a long time, but eventually, I felt it was time to switch to a full-frame camera. Currently, I am photographing with the Nikon D610.

On my blog, you will find photos taken with various cameras, including pictures captured with a mobile phone. In fact, the majority of the photos I post on my blog are now taken with a mobile phone. The convenience of having a camera in my pocket outweighs carrying a backpack filled with photography equipment. I enjoy experimenting with different types of gear to achieve diverse effects. On my website, you will primarily find photographs of Scottish landscapes. I am fascinated by the beauty of this country and love capturing its incredible scenery. Of course, you will also find some photos from Poland and Croatia.

One of my goals is to visit as many Scottish castles as possible. Scotland is a country where castles are a popular motif, and their architecture and history are incredibly fascinating. I strive to visit different castles and take photos to showcase their beauty on my website.

Photography is a way for me to relax and detach from the everyday routine. I often go for long walks with my camera, seeking inspiration for capturing images. Photography allows me to capture the beauty of the world around me and freeze those moments in time.