Ryczyn - Grodzisko

Ryczyn. Grodzisko w okolicach Oławy. Droga rowerowa przez las.Wykopaliska archeologiczne 2004.Ryczyn powstał ponad tysiąc lat temu i przez wiele setek lat pełnił ważna funkcje handlowo obronną
Ryczyn - Grodzisko

Swego czasu często zapuszczałem się w okoliczne lasy na wycieczki. Często tez jeździłem do resztek starego Grodziska RYCZYN. Jako dziecko często tam bawiliśmy się w różne zabawy, a później już jeździłem rekreacyjnie. Kilka lat trwały tam wykopaliska i bardzo lubiłem rozmawiać wtedy z obecnymi tam archeologami. Kilka zdjęć poniżej właśnie z tych wykopalisk.

Ryczyn powstał ponad tysiąc lat temu i przez wiele setek lat pełnił ważna funkcje handlowo obronną. Gród Ryczyński mógł być jednym z 15 grodów Ślężan. Jak donosi kronika Komasa z Pragi, około roku 1093 Ryczyn został zniszczony przez czeskiego księcia Brzetysława II, gdy ten najechał na Śląsk. Gród Ryczyński został odbudowany i stał się wtedy jednym z najważniejszych polskich grodów obronnych Śląska. Gród skutecznie obronił się w roku 1103 przed wspólnym najazdem książąt czeskiego Borzywoja II i ołomunieckiego Świętopełka, oraz w roku 1109 przed najazdem króla niemieckiego. Pierwsze badania archeologiczne miały miejsce w 1390 roku.Zdjęcia te pochodzą z badań archeologicznych z roku 2004. Archeolog odnalazł siedem kurhanów-położonych w północnej części grodziska, w pobliżu zbiornika wodnego. Na ich nasypie składano ciała spopielonych zmarłych, maksymalnie do siedmiu ciał w obrębie kurhanu. W tym miejscu składano też ofiary ze zwierząt, o czym świadczą kości zwierzęce. Będąc tam ,miałem okazję trochę pomagać przy wykopaliskach i przyznam, że dziwne było to uczucie trzymania kości ludzkich sprzed tysiąca lat.

W Ryczynie znajdują się pozostałości grodziska średniowiecznego, które w przeszłości stanowiło ważny punkt strategiczny na szlaku handlowym prowadzącym ze Śląska na zachód. Grodzisko Ryczyn zbudowane zostało z drewnianych palisad oraz wałów ziemnych, a jego konstrukcja pozwalała na kontrolowanie ruchu towarów i ludzi na szlaku handlowym.

Początki grodziska w Ryczynie datuje się na IX wiek, kiedy to tereny te były zasiedlone przez plemiona słowiańskie. W XI wieku grodzisko zostało zdobyte przez Mieszka II i włączone do państwa polskiego. W XIII wieku, podczas najazdów mongolskich, grodzisko zostało zniszczone i już nigdy nie odzyskało swojej dawnej funkcji.

W 1958 roku na terenie obejmującym oba ryczyńskie grodziska utworzono rezerwat przyrody Grodzisko Ryczyńskie, mający na celu ochronę pomnikowego drzewostanu i lasów łęgowych​​. Istnieje legenda związana z tym miejscem, mówiąca o dzwonie, który miał zatonąć w fosie grodziska i którego dźwięki czasami można usłyszeć​​. Współcześnie, od 1995 roku, w okolicach grodziska organizowane są spotkania turystów i miłośników historii, w ramach których odbywają się gry, zabawy oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych

Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004
Ryczyn-Grodzisko.Wykopaliska archeologiczne 2004